In: Projekty domów

Ciekawy dom w Szwajcarii  75cm pod ziemią i 150cm ponad poziomem gruntu.

Źródło: http://www.pascalflammer.com/