In: Projekty domów

Dach mansardowy – typ dachu łamanego, w którym każda z połaci składa się z dwóch części: górnej – o mniejszym kącie nachylenia oraz dolnej – stromej, co zwiększa możliwości użytkowania poddasza. Dach mansardowy może być dachem dwu- lub czterospadowym.

Spopularyzował to rozwiązanie konstrukcyjne François Mansart (1598–1666), francuski architekt okresu baroku, który wykorzystał poddasze jako część użytkową. Dach mansardowy cieszył się także popularnością we Francji w czasach II Cesarstwa i rządów Napoleona III. Francuski dach mansardowy charakteryzuje się nachyleniem dolnej połaci około 60º, zaś górnej – około 30º.

Dachy mansandrowe są charakterystyczne dla budownictwa na Górnym Śląsku. Nawet współcześnie inwestorzy świadomi górnośląskiego dziedzictwa budują z poszanowaniem tej tradycji architektonicznej

Źródło: http://dom-brus-proekt.com/dachnyj-dom-iz-brusa-s-mansardoj/#more-766