In: Projekty domów

Domek dla rodziców, bardzo popularne na zachodzie rozwiązanie, a mianowicie kiedy dzieci wychodzą za mąż, czy żenią się dobudowują na działce mały dom dla swoich rodziców, wtedy oni przenoszą się do małego domu, są blisko a nowa rodzinka „przejmuje” stary duży dom. Plusem jest to że zawsze rodzice są blisko i mogą się zaopiekować dziećmi.

Źródło: http://www.bestpracticearchitecture.com/