In: Projekty domów

Kabina, zwana „Jaskinią Arthura”, była jedną z ośmiu zwycięskich prac dla Epic Retreats – partnerstwa między Best of Wales i George & Tomos Architects. Projekt został częściowo sfinansowany z Funduszu Innowacji w zakresie Produktów Turystycznych Rządu Walii. Zdjęcia i schematy. Domek letniskowy całoroczny.

Źródło: http://www.millerkendrick.co.uk/