In: Projekty domów

Earthshipy to pasywnie ogrzewane, autonomiczne budynki konstruowane niskim kosztem z lokalnie dostępnych materiałów – w tym ziemi – i odpadów. Ważny element konstrukcyjny stanowią zużyte opony samochodowe, z których każda wypełniona jest ubitą ziemią. Taka konstrukcja zapewnia olbrzymią masę termiczną, która umożliwia ogrzewanie całego budynku wyłącznie energią słoneczną, w praktycznie każdym klimacie.
Technologia ich budowy została opracowana przez Amerykanina – Mike’a Reynolds’a już w roku 1970. Pierwsze tego typu domy wzniesiono w Nowym Meksyku, gdzie na dzień dzisiejszy jest ich najwięcej. Tam też powstała duża kolonia Earthshipów, zwana The Greater World Community (Wspólnota Większego Świata).
Do ich budowy nie trzeba żadnej szczególnej wiedzy ani umiejętności – jednym z podstawowych założeń tego konceptu jest możliwość samodzielnego postawienia tego typu domu przez jego przyszłych mieszkańców. Pozostałe z tych założeń to:
pełna samowystarczalność takiego budynku – jego niezależność od zewnętrznej sieci systemów, takich jak sieć energetyczna, kanalizacja, itp. Cel ten jest osiągany przez pomysłowe rozwiązania techniczne i instalację tak zwanych systemów – zestawu zaawansowanych technicznie urządzeń takich jak filtry wody, ogniwa słoneczne, itp.
wykorzystanie -wyłącznie lub głównie – materiałów dostępnych na miejscu (takich jak piach lub ziemia) budowy oraz odpadów (takich jak opony, stare puszki, butelki).

Zasadniczą i podstawową z korzyści płynących z mieszkania w earthshipie jest brak w zasadzie jakichkolwiek rachunków – wszystkie potrzeby takiego domu i jego mieszkańców zaspokajane są przez okoliczną przyrodę. Produkcja żywności na miejscu to jedno z rozwiązań powszechnie stosowanych w Earthshipach. Dodatkowe leśne ogrody posadzone dokoła mogą oznaczań kolejny krok w stronę samowystarczalności – pod względem pożywienia. Zalet earthshipów jest znacznie więcej – można by tu wymienić stosunkowo niskie koszty budowy, praktycznie zerowy wpływ takiej konstrukcji na naturę i wiele innych.
Earthshipy wykorzystują wyłącznie naturalny opad, wiatr i energię słoneczną. Ta ostatnia używana jest do:
oświetlenia
wentylacji
ogrzewania pomieszczeń – poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne konstrukcji (przeszklona ściana ustawiona pod odpowiednim kątem w stosunku do podłoża, wykorzystanie materiałów budowlanych łatwo nagrzewających się i kolorów pomagających magazynować ciepło.

Co ciekawe, Earthship to dom, który można zamówić przez Internet. Zostanie on wtedy zapakowany w dużą paczkę i przesłany w dowolne miejsce na Ziemi. Taka paczka zawiera wszystkie podstawowe systemy, podczas gdy najcięższe materiały – takie jak opony i ziemia, trzeba zdobyć samemu.
Na temat budowy w tym stylu powstaje wiele publikacji.
Obecnie na świecie istnieje ponad 2000 takich budynków, z czego zdecydowana większość w Ameryce Północnej[1]. Prace nad pierwszym mieszkalnym Earthshipem w Europie zostały ukończone w 2007 roku – we Francji[2]. Na terenie Unii Europejskiej istnieją jeszcze dwa inne domy zbudowane w tej technologii – oba na terenie Wielkiej Brytanii[3][4]. Oznacza to, że według europejskiego prawa budowlanego jest możliwe uzyskanie pozwolenia na tak nietypową konstrukcję. Polska nadal czeka na pierwszych odważnych, którzy zdecydują się przetrzeć szlaki prawno-administracyjne i postawić pierwszego w tym kraju Earthshipa.

Żródło: http://earthship.pl/

Projekt: The Santa Cruz Mountains in California, prywatny dom