„Projekt stodoła 93m2 skrócony o metr (wymóg urzędu ze względu na brak zabudowań w sąsiedztwie).Start budowy grudzień 2020Stan surowy otwarty 80 tysięcy zł Stan surowy zamknięty 120 tysięcy zł Planowane zakończenie prac i wprowadzenie się październik 2022 – szacowany koszt całego przedsięwzięcia Ok 400 tysięcy zł.” Inwestor Marcin.