Jak zgłosić 70m2 Nowy ład projekt

W tym artykule dowiecie się jak zgłosić 70m2.

Podstawowe informacje co można a czego nie w budowie budynków 70m2 na zgłoszenie. Zapoznajcie się z tymi informacjami bo są one bardzo ważne żeby wiedzieć czy macie odpowiednią działkę.

Kiedy mamy już wybraną działkę oraz projekt domu, kolejnym etapem będzie zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym. Oto najważniejsze informacje, które przydadzą się przed zgłoszeniem budowy. Zacznijmy od powierzchni zabudowy, czyli 70m2. Może być to na przykład 17 na 5 czy 6 na 11. Jest to oczywiście zewnętrzny obrys budynku.

TARAS

Jeżeli chodzi o taras, musimy wziąć pod uwagę, że zadaszony taras wlicza się w powierzchnie zabudowy. Najlepiej jest więc zrobić taras nie zadaszony na zgłoszenie, bądź też odsunąć się delikatnie od budynku np. na 1-2 cm, wtedy taki taras można zgłosić jako wiatę.

FUNDAMENT

Fundament może zostać wykonany na płycie fundamentowej, może to być zwykły fundament, fundament punktowy, taki jaki najbardziej nam odpowiada. Bzdurą często powielaną przez ludzi jest, że budynek na zgłoszenie nie może być postawiony na zwykłych fundamentach – budynek może zostać posadowiony w dowolny sposób.

DODATKOWE OCIEPLENIE

Jeżeli mamy zamiar dodatkowo ocieplić nasz budynek od zewnątrz, który ma 70m2 zabudowy za pomocą np. styropianu, należy zrobić to w formie zgłoszenia na  dodatkowe ocieplenie. Nie można zbudować przykładowo 70m2 zabudowy i dołożyć na to styropianu od strony zewnętrznej, bo wtedy automatycznie zwiększy nam się powierzchnia zabudowy, takie działanie jest niezgodne z przepisami.

MELDUNEK

W przypadku meldunku występuje mały paradoks, bowiem prawo jest tak skonstruowane, że nie pozwala ono na to, aby ktoś mieszkał na pustej działce, na której nie ma żadnego budynku. Jest to zakazane, ale zameldować się na pustej działce można bez problemu. Ciekawostka: w 2016 roku w Poznaniu na pustych działkach było zameldowanych 1600 osób.

PIWNICA

Bardzo dużo osób zadaje pytanie czy w budynku do 70m2 można zrobić piwnicę. Niestety, nie można, ponieważ piwnica jest kondygnacją. Nie ma możliwości budowy piwnicy w budynku na zgłoszenie.

5 METRÓW WYSOKOŚCI

Mnóstwo osób myśli, że budynek na zgłoszenie można postawić maksymalnie do wysokości 5m przy dachu dwuspadowym i do 4m przy dachu płaskim. Ten przepis dotyczy tylko i wyłącznie działek ROD, czyli działek rodzinnych ogrodów działkowych. Jeżeli chodzi o normalne działki, jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie widnieje zapis, który ogranicza wysokość budynku, wtedy takie budynki nie mają żadnych ograniczeń wysokości. Należy pamiętać, że budynki gospodarcze i budowane na zgłoszenie muszą być parterowe tzn. nie mogą mieć poddasza z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Budynek z takim poddaszem użytkowym wymagałby pozwolenia na budowę. Natomiast w budynku budowanym na zgłoszenie możemy zrobić np. antresolę lub strych nieużytkowy. Trzeba to zaznaczyć na projekcie, ponieważ jeżeli zaznaczymy, że poddasze jest użytkowe to niestety taki projekt zostanie odrzucony.

SZEROKOŚĆ BUDYNKU 70m2

Maksymalna rozpiętość budynku letniskowego 70m2 na zgłoszenie to 6m

CZAS BUDOWY

Jeżeli chodzi o czas budowy, to od momentu zgłoszenia mamy 3 lata na rozpoczęcie prac budowlanych, a terminów zakończenia tych prac nie ma. Czyli możemy budować się nawet kilka lat.

DZIAŁKA

Aby móc postawić budynek letniskowy 70m2, działka musi mieć minimum 500m2, jeżeli działka będzie miała mniejszą powierzchnie – taki budynek musimy stawiać na pozwolenie na budowę. Jeżeli chodzi o budynki gospodarcze, to zasada jest taka sama.

MEDIA

W przypadku mediów wszystko odbywa się tak samo jak w budynkach stawianych na pozwolenie na budowę. Trzeba wystąpić do zarządcy sieci o warunki przyłączenia.

DWA OBOK SIEBIE

Dużo osób zastanawia się, czy można obok siebie postawić 2 budynki na zgłoszenie. Oczywiście, że można, tylko muszą to być dwie niezależne od siebie konstrukcje, nie może być także żadnych przejść między dwoma budynkami. Również żadne przepisy nie określają jaka musi być odległość między dwoma budynkami. Należy jednak pamiętać, że elewacje muszą być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

PRZEKSZTAŁCENIE NA MIESZKALNY

Jeżeli chodzi o przekształcenie na budynek mieszkalny, musimy pamiętać, że budynek musi spełniać wymogi takie jak w przypadku budynków jednorodzinnych, mieszkalnych. m.in musi być 2,5m w środku na parterze. Dodatkowo musi zostać przeprowadzona ekspertyza oraz musi być szczegółowy projekt. Najlepiej znaleźć lokalnego projektanta, który zajmie się tym wszystkim. Koszt takiego przekształcenia waha się pomiędzy 2 a 4 tysiące złotych, w zależności w którym regionie Polski  mieszkamy.

Zgłoszenie budynku letniskowego lub gospodarczego do 70m2

1. Działka pod 70m2

Upewnij się, czy dla Twojej działki jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), bowiem nie na każdej działce istnieje możliwość postawienia budynku na zgłoszenie. Dowiedz się także jakie są wymagania wobec zabudowy (np. wysokość budynków, kąt nachylenia połaci). Jeżeli dla Twojej działki  nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy wtedy zgłosić budowę można bez decyzji o warunkach zabudowy.

Uogólniając, warunki zabudowy dla obiektu na zgłoszenie nie powinny być wymagane, jednak zdarzają się przypadki, kiedy starostwo ma inne przekonanie. Pod uwagę należy wziąć także klasę gruntu, możliwość połączenia działki z drogą publiczną oraz inne przepisy dotyczące sytuowania obiektów na działce. Po szczegółowe  informacje należy zajrzeć do rozdziału poświęconego poszukiwaniom idealnej działki pod budowę własnego domu.

BARDZO WAŻNE: W przypadku budynku letniskowego na zgłoszenie, możemy wybudować taki budynek jeżeli liczba obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500m2 powierzchni działki. Jeżeli mamy działkę mniejszą niż 500m2, wtedy budowa budynku 70m2 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Mapa zasadnicza

Jeżeli jesteś właścicielem działki, na której chcesz postawić dom, musisz udać się do urzędu po mapę zasadniczą, na której znajduje się Twoja działka. Mapę można znaleźć w starostwie w wydziale geodezji wypełniając właściwy wniosek. Jak wyrysować budynek na taką mapę znajdziecie w instrukcji tutaj

3. Dokumentacja projektowa 70m2

Wybierz jeden z naszych projektów na zgłoszenie. Po zakupie projektu, dostaniesz od nas całą dokumentację projektową, która będzie stanowić załącznik do zgłoszenia.

4. Wyrysowanie obiektu na mapę zasadniczą.

Wyrysować należy obrys naszego budynku na działkę na pobranej z urzędu mapie zasadniczej razem z legendą. Należy zaznaczyć także odległości od granic, innych obiektów, lasów, dróg itd.

Umiejscowienie obiektu na działce musi spełniać pewne wymagania narzucone prawnie, dotyczące minimalnych odległości od granic działki oraz innych istniejących już budynków.

Minimalne odległości budynków od granicy działki:

– 6 m – w przypadku, gdy sąsiednia działka jest niezabudowana

– 4 m – w przypadku, gdy w zachowana zastała minimalna odległość od sąsiedniego budynku wymieniona w kolejnym punkcie.

Minimalne odległości od budynków:

– 12 m – gdy sąsiedni budynek ma ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia (czyli jest np.

murowany)

– 16 m – gdy sąsiedni budynek ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień

(elewacja drewniana, dach kryty strzechą itp.)

Minimalna odległość ściany od granicy lasu:

• 16 m – jeśli elewacja domku jest drewniana

5. Wypełnij zgłoszenie druk B-3

Odpowiednie dokumenty pobrać można ze strony internetowej starostwa.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane , czyli mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rzut i elewacje

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Przygotowane w ten sposób zgłoszenie należy złożyć w urzędzie. Jeżeli w ciągu 21 od daty złożenia zgłoszenia nie przyjdzie sprzeciw – możesz rozpocząć swoją budowę.

Wszystkie informacje o 70m2 oraz projekt znajdziecie w naszych publikacjach poniżej: