63m2 Pana Piotra z modyfikacjami wprowadzonymi przez inwestora. Dodanie małej ściany kolankowej.