Budynek gospodarczy 150 m² postawisz bez pozwolenia i zgłoszenia

3 czerwca 2023 weszły w życie nowe przepisy budowlane odnośnie budynków gospodarczych i co ciekawe można je budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia budowy. Do jakiego budynku wymagane jest zgłoszenie, na to pytanie odpowiemy Wam w tym artykule.

Budynek gospodarczy to budowla przeznaczona do celów użytkowych związanych z prowadzeniem różnorodnych działalności gospodarczych. Są to zazwyczaj obiekty, które służą do składowania, przechowywania, produkcji lub obsługi różnych materiałów, sprzętu lub towarów, a nie do celów mieszkaniowych.

Przykłady budynków gospodarczych mogą obejmować:

Magazyny: Budynek przeznaczony do przechowywania różnych produktów i towarów w celu zabezpieczenia ich przed warunkami atmosferycznymi oraz kradzieżą lub uszkodzeniem.

Stodoły i obory: Budynek służący do przechowywania paszy i utrzymania zwierząt, takich jak krowy, konie, czy drób.

Hale produkcyjne: Budynki wykorzystywane do produkcji różnych towarów, takie jak samochody, meble, czy inne wyroby przemysłowe.

Warsztaty: Budynek, gdzie wykonywane są prace naprawcze lub rzemieślnicze, na przykład warsztat samochodowy.

Chłodnie: Budynki zaprojektowane do przechowywania i chłodzenia żywności lub innych produktów, które wymagają niskich temperatur.

Szklarnie: Budynek służący do uprawy roślin, zwłaszcza w okresach, gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają ich wzrostowi.

Budynki gospodarcze mogą być wykorzystywane przez różne podmioty, takie jak przedsiębiorstwa, rolnicy, rzemieślnicy czy instytucje publiczne. W zależności od lokalnych przepisów i przeznaczenia, mogą mieć różne wymagania dotyczące budowy, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Zmiany prawa budowlanego do budynków gospodarczych

W zakresie uproszczenia procedur przy budowie budynku gospodarczego postulowali najwięcej rolnicy co wymusiło nowelizację prawa budowlanego. Dzięki ich postulatom powstała pewna luka prawna z której zapewne dużo osób skorzysta. Co ciekawe budynki gospodarcze do 150m2 będą całkowicie zwolnione z wszystkich procedur budowlanych i to nie tylko dla tej grupy osób ale dla wszsytkich.

Jak to wygląda w przepisach?

Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Gdzie jest ta luka prawna?

Budynek gospodarczy według opinii ekspertów może wznieść każdy nie tylko rolnik ponieważ w prawie nie jest sprecyzowane pojęcie produkcji rolnej. Posiadasz ogródek? To możesz postawić budynek gospodarczy związany z jego uprawą. Sama ustawa nawet zyskała określenie lex zboże przez tą „dziurę”. Z kolei w prawie budowlanych także jest zapis że budynki gospodarcze do 300m2 zabudowy wymagają zgłoszenia.

Czy dużo osób wykorzysta tą lukę w prawie? Na pewno tak ponieważ zawsze po budowie takiego olbrzymiego budynku gospodarczego będą powoływać się na tą „dziurę” w prawie budowlanym.