63m2 tak zmodyfikowane w procesie adaptacji przez Pana Krzysztofa że wygląda jak 114m2 🙆