Projekt garażu 35m2 na zgłoszenie, projekt garaż, garaż bez pozwolenia na budowę

499.00

Projekt garażu 35m2 na zgłoszenie

Projekt garażu 35m2 na zgłoszenie, brama uchylna plus wejście z boku.

Dodatkowo instrukcja budowy:
– 95 stron pdf jak wykonać wylewkę i szkielet
– kosztorys

Specyfikacja: Garaż na wylewce, konstrukcja szkieletowe, pokrycie blachą, szkielet 45x95mm, ocieplenie dowolne, styropian, wełna
Wymiary: 4×8,75m
Wysokość: 4,5m
Kąt dachu: 36,9 stopni


Do tego projektu otrzymasz GRATISY:

Kompendium domów szkieletowych wartości 199zł (dostawa na mail w formie pdf w ciągu 24h, musimy dla Państwa wygenerować 131stron)

Warunki zabudowy wartości 99zł! (dostawa od razu ma mail)

 


 

Otrzymujesz projekt do druku, musisz załączyć mapę gdzie naniesiesz w którym miejscu będzie stał garaż, oraz opisać kolorystykę oraz materiały użyte do elewacji garażu

Produkt zawiera TYLKO!: rzut parteru, wizualizacje 3D,  rzuty elewacja północna, południowa, wschodnia i zachodnia.

Kompendium wiedzy o 35m2
Jak rozbudować 35m2
Jak zgłosić budynek 35m2

Budowa garażu do 35m2. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Najpierw należy jednak wyjaśnić co to jest garaż. Obowiązujące przepisy prawne nie zawierają definicji tych pojęć. Pod pojęciem garażu rozumie się jednak budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z konstrukcją dachu.

Budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego, dotyczy to garaży wolno stojących, o ile ich liczba łącznie z altanami oraz oranżeriami nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 lub z dodatkową drugą kondygnacją wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię liczoną po ścianach zewnętrznych.

Opisane wyżej zasady dotyczą garażu trwale związanego i nie związanego z gruntem to jest ustawionego na tzw. bloczkach. Nie ma również znaczenia czy garaż będzie murowany czy też będzie to tzw. blaszak. Prawo budowlane nie różnicuje takich sytuacji. Rodzaj formalności zależy wyłącznie od powierzchni zabudowy garażu.
Pod uwagę należy wziąć również to, że w świetle Prawa budowlanego garaż jest budynkiem. W związku z tym podlega on wszelkim rygorom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to przykładowo rygorów związanych z dopuszczalnymi odległościami od działki sąsiedniej. Garaż może być umiejscowiony minimum 3 lub 4 metry do granicy działki. Odległość mniejsza, 3 m, dotyczy sytuacji gdy garaż jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Odległość większa, 4 m, dotyczy z kolei sytuacji gdy garaż od strony granicy będzie posiadał ścianę z otworami drzwiowymi lub okiennymi. Zmniejszenie tych odległości jest możliwe ale wymaga zawsze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt garażu na zgłoszenie 35m2 to dobre rozwiązanie przed budową, możemy w nim trzymać narzędzia, samochód lub materiały budowlane.

Ten produkt zawiera projekt do zgłoszenia garażu bez pozwolenia na budowę