Polski ład 70m2 czy zgłoszenie

Czemu nie ma żadnej różnicy w budynkach mieszkalnych czy zbudujecie 70m2 zabudowy a 80m2 czy 100m2 zabudowy? Już Państwu tłumaczę. Polski Ład 70m2 mieszkalny bardzo namieszał inwestorom w głowach a mianowicie dlatego że każdy kto nie miał do czynienia bądź nie zapoznał się z treściami zmian prawa budowlanego z 3 stycznia 2022r myśli że Polski Ład 70m2 to budowa na hurra, zgłaszam buduję. Niestety rzeczywistość jest całkiem inna. Korzyści płynące z polskiego ładu są tak małe że dla osób które chcą zbudować większy dom są nikłe.

Porównanie polskiego ładu 70m2

Zobaczcie jak prosto jest porównać dwie opcje polski ład 70m2 (zabudowy) i zwykłe zgłoszenie domu do każdego metrażu przypuśćmy damy nasz projekt 82m2 (zabudowy) czyli 114m2 użytkowe.

Polski ład 70m2 mieszkalnyDom na zgłoszenie mieszkalny
Jaka musi być dokumentacjaPełna dokumentacjaPełna dokumentacja
Czas oczekiwania na decyzję21 dni roboczych21 dni roboczych
Adaptacjawymaganawymagana
Geodetawymaganywymagany
Kierownik budowyniewymaganywymagany
Mapa do celów projektowychwymaganawymagana
Działka budowlanawymaganawymagana
Projekttylko do 70m2 zabudowydowolny metraż
Wynajemzabronionymożliwy

Opis:

Pełna dokumentacja: pełna dokumentacja projektowa projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny

Czas oczekiwania na decyzję: wydanie decyzji o możliwości rozpoczęcia prac budowlanych

Adaptacja: Adaptacja (dostosowanie) projektu gotowego do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania) oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta. Adaptacja projektu stanowi jeden z głównych etapów prowadzących do budowy domu.

Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (Art. 34, pkt. 3, ust. 1).

Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp. Architekt również wprowadza zmiany na projekt gotowy.

Geodeta: osoba która wyznaczy posadowienie budynku na działce

Kierownik budowy: wraz z inwestorem i projektantem jest uczestnikiem procesu budowlanego. Jego zadaniem jest kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa.

Mapa do celów projektowych: Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Na tę mapę architekt adaptujący naniesie obrys planowanej inwestycji – naszego domu. Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Działka budowlana: działka która dopuszcza budowę domów jednorodzinnych mieszkalnych

Projekt: projekt budowlany

Wynajem: chęć prowadzenia działalności polegającej na wynajmie zbudowanego budynku

Reasumując różnica pomiędzy przyblokowaniem się w przypadku budynków mieszkalnych powierzchnią zabudowy do 70m2 nie ma żadnego sensu ponieważ korzyści z tego płynące można powiedzieć są zerowe a z kolei ograniczenia duże, załóżmy sytuację że Państwa sytuacja życiowa się zmieniła i muszą Państwo wyemigrować za granicę w celach zarobkowych, w tym czasie można by wynająć dom który w okresie nieobecności będzie stał pusty, w przypadku polskiego ładu jest to niemożliwe ponieważ polski ład może być budowany tylko i wyłącznie w celu zaspokojenia własnym potrzeb mieszkaniowych. Z kolei budując na zgłoszenie nie ma takich ograniczeń i wynajem domu nie stanowi żadnego problemu.

Podsumowując jeżeli budujecie dom mieszkalny nie ograniczajcie się metrażem bo czy dom 70m2 zabudowy czy 82m2 czy nawet 90m2 zabudowy różnice finansowe będą bardzo małe. Do 100m2 zabudowy nie zmieni to dużo.

Nasz projekty mieszkalne znajdziecie w tym miejscu Projekty domów do 100m2

A totalną prostotą w budowie jest budynek letniskowy, ale do niego musicie mieć działkę dopuszczającą budynki rekreacji indywidualnej, potrzebny jest zwykły projekt, mapka za 30zł i to wszystko, żadnych kierowników budowy, odbiorów, map do celów projektowych, ani adaptacji.

Projekty budynków letniskowych do 70m2 znajdziecie tutaj: Projekty 70m2 letniskowe

Jeżeli nie wiecie nic o budowie a chcielibyście się dowiedzieć wszystkich rzeczy sprawdźcie nasze kompendium wiedzy o murowanych i o szkieletowych.

Poniżej klika przydatnych linków:

Jak zbudować dom murowany

Jak zbudować dom szkieletowy

Jak zgłosić budynek letniskowy do 70m2

Jak zgłosić budynek mieszkalny

Razem zbudujemy lepszą Polskę!